پارچه‌های چیده‌شده در فرعی سرای توتون فروش‌ها
رنج قیمت: مناسب

سرا یا بازار توتون‌فروش‌ها یکی از گذرهای قدیمی بازار تهران است. این بازار در نزدیکی بازار منوچهرخانی و بازار سید ولی که بورس اصلی فروش کفش در بازار تهران است قرار دارد. در سرای توتون‌فروش‌ها می‌توانید انواع پارچه رومبلی را در طرح‌ها و قیمت متفاوت تهیه کنید.

برچسب‌ها: بازار، بازار ۱۵ خرداد بازار، سرای توتون فروشهای بازار