fallback picture

برای خرید انواع فرش دستباف و تابلو فرش سرای بوعلی نو یکی از سرای‌های متعدد فروش فرش دستباف بازار تهران است که می‌توانید به آن مراجعه کنید. سرای بوعلی در بازار کفاش‌ها بازار بزرگ قرار دارد و یکی از مراکز معتبر فروش فرش دستباف در تهران به حساب می‌آید.

سرای بوعلی نوی بازار کجاست؟

خیابان پانزده خرداد، بازار بزرگ، بازار کفاش‌ها، سرای بوعلی نو

دسترسی به سرای بوعلی نوی بازار با مترو

ایستگاه‌های خیام و ۱۵ خرداد خط ۱ مترو، حدود ۵ دقیقه پیاده‌روی با سرای بوعلی‌نو فاصله دارند.

برچسب‌ها: بازار، بازار کفاش‌ها، سرای بوعلی نوی بازار