مردی در حال صحبت با موبایل از سرای بوعلی‌نو خارج می‌شود
رنج قیمت: مناسب

برای خرید انواع فرش دستباف و تابلو فرش سرای بوعلی‌نو یکی از سرای‌های متعدد فروش فرش دستباف بازار تهران است که می‌توانید به آن مراجعه کنید. ورودی اصلی سرای بوعلی در بازار کفاش‌ها و ورودی دوم در بازار پاچنار قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار پاچنار بازار، بازار کفاش‌ها، سرای بوعلی نوی بازار