ترافیک روان خیابان مولوی در مقابل سرای بازارگانان مولوی
رنج قیمت: مناسب

سرای بازرگانان یکی از مراکز پخش مواد غذایی در بازار مولوی است. این سرای قدیمی در میدان محمدیه قرار دارد و مغازه‌داران آن فروشنده عمده انواع مواد غذایی هستند.

برچسب‌ها: بازار، بازار مولوی، سرای بازرگانان مولوی، میدان محمدیه