تجمع مردم در مقابل سرای اکبریه ناصرخسرو
رنج قیمت: مناسب

سرای اکبریه یکی از مراکز خیابان ناصرخسرو است. اصناف سرای اکبریه در زمینه لوازم بهداشتی و تجهیزات ارتوپدی فعالیت دارند.

برچسب‌ها: بازار ناصرخسرو، سرای اکبریه ناصرخسرو