چند نفر در داخل سرای انقلاب بازار ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

سرای انقلاب با نام قدیمی کوروش یکی از سراهای بازار تهران است که به فروش انواع فرش دستباف اختصاص دارد. سرای انقلاب در کوچه کبابی‌ها نزدیک بازار کفاش‌ها قرار دارد و شما می‌توانید برای تهیه انواع فرش به فروشگاه‌های آن مراجعه کنید. 

برچسب‌ها: بازار، سرای انقلاب (کوروش) بازار، کوچه کبابی‌های بازار