چند مرد داخل سرای افسر بازار به دوربین نگاه می کنند
رنج قیمت: مناسب

سرای افسر یکی از مراکز فروش پارچه و لوازم کفاشی در بازار تهران است. این پاساژ در کوچه منوچهرخانی، بورس تولید و پخش کفش بازار تهران قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، سرای افسر بازار، کوچه منوچهرخانی بازار