چند نفر در سرای آزاد بازار ایستاده‌اند

سرای آزاد یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در کوچه فراشباشی قرار دارد. سرای آزاد بورس انواع فرش دستباف است.

برچسب‌ها: بازار، بازار فراش باشی بازار، سرای آزاد بازار