چند نفر در ورودی ساختمان توحید کوچه غریبان ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

ساختمان توحید یکی از مراکز خرید بازار تهران است. صنوف در این ساختمان در زمینه تولید و فروش کمربند فعالیت دارند. ساختمان توحید در بازار غریبان بازار قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار غریبان بازار، ساختمان توحید بازار