چند مرد در انتهای تصویر در دالان سوم ملک بازار

دالان ملک یکی از مراکز خرید بازار تهران است که بورس پارچه کیلویی است. این دالان در بازار امیر، بورس اصلی پارچه بازار قرار دارد. فروشگاه‌های دالان ملک اغلب عمده‌فروش پارچه با وزن بالا هستند اما از برخی فروشگاه‌ها می‌توانید پارچه را با وزن زیر ۱۰ کیلو نیز تهیه کنید. بازار ملک دارای سه دالان با نام‌های دالان اول، دوم و سوم است.

برچسب‌ها: بازار، بازار امیر بازار، دالان ملک بازار