مردم در حال تردد در خیابان ناصرخسرو از مقابل تیمچه صدراعظم

تیمچه صدراعظم یکی از مراکز خرید محدوده بازار تهران در خیابان ناصرخسرو است. در این مرکز خرید تاریخی فروشندگان لوازم جانبی موبایل فعالیت می‌کنند.

نام تیمچه صدر اعظم از «میرزا علی‌اصغرخان اتابک اعظم» اقتباس شده‌است. وی صدراعظم سه شاه قاجار یعنی ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه بوده است.

برچسب‌ها: بازار، بازار ناصرخسرو، تیمچه صدراعظم بازار، علی‌اصغرخان اتابک اعظم