مردیس در حیاط تیمچه جعفری بازار نشسته
رنج قیمت: مناسب

تیمچه جعفری یکی از بناهای قدیمی بازار صندوق‌سازان است. از این تیمچه قدیمی امروزه به عنوان انباری استفاده می‌شود. در چند فروشگاه‌‌های این تیمچه گیاهان دارویی نیز فروخته می‌شود. 

برچسب‌ها: بازار، بازار صندوق سازان بازار، تیمچه جعفری بازار