زنی ایستاده در میان بازار کیلویی‌‌های بازار و به ویترین مغازه نگاه می‌کند
رنج قیمت: مناسب

بازار کیلویی‌ها یکی از راسته‌های بازار تهران است. این بازار از بازار کفاش‌ها در غرب آغاز شده و به ضلع شمالی بازار زید در جنوب ختم می‌شود. این بازار مرکز فروش انواع پارچه و چادر است. دلیل شهرت بازار کیلویی‌ها در واقع اصناف پارچه‌فروش هستند که از قدیم در این بخش از بازار سابقه فعالیت دارند. بازار کیلویی‌ها از بازارهای ارزان پارچه در تهران شناخته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار کیلویی های بازار