مردی در طبقه همکف پاساژ کاشفی ایستاده و چند مرد در طبقه زیر همکف ایستاده‌اند
رنج قیمت: مناسب

بازار کاشفی یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این بازار در انتهای کوچه کاشفی که از کوچه معظم‌الدوله آغاز می‌شود و به کوچه مسجدجامع می‌رسد؛ قرار دارد. بازار کاشفی به مانند کوچه مسجدجامع بورس لوازم تحریر است. همچنین این بازار در نزدیکی پاساژ کاشفی که همنام این بازار است قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار کاشفی بازار، کوچه مسجدجامع بازار