مردی لباس بدست در ورودی بازار ملل حمام‌چال بازار
رنج قیمت: مناسب

بازار ملل در عین کوچکی، یکی از مدرن‌ترین مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار حمام‌چال یکی از مراکز تولید و پخش پوشاک بازار تهران قرار دارد. بازار ملل بورس انواع پوشاک زنانه به‌صورت عمده است.

برچسب‌ها: بازار، بازار ملل بازار، کوچه حمام‌چال بازار