مردی لباس بدست در ورودی بازار ملل حمام‌چال بازار

بازار ملل در عین کوچکی، یکی از مدرن‌ترین مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار حمام‌چال یکی از مراکز تولید و پخش پوشاک بازار تهران قرار دارد. بازار ملل بورس انواع پوشاک زنانه به‌صورت عمده است.

برچسب‌ها: بازار، بازار ملل بازار، کوچه حمام‌چال بازار