مردم درحال عبور و مرور از بازار غریبان بازار
رنج قیمت: مناسب

بازار غریبان یا کوچه غریبان از گذرهای بلند بازار تهران است که بازار مسگرها را در مسیری طولانی به خیابان موسوی (کوچه ارامنه) متصل می‌کند. در زمان‌های گذشته کوچه غریبان محل سکونت کسبه بازار بود و با گذشت زمان خانه‌ها در بافت تجاری بازار ادغام شدند. بخشی از این خیابان امروزه به نام دستجردی شناخته می‌شود. بیشتر بافت بازار غریبان ظاهرا مسکونی ولی تولیدی و کارگاه است. در بخش‌هایی از این بازار فروشندگان و تولیدکنندگان کمربند فعالیت می‌کنند.

برچسب‌ها: بازار، بازار غریبان بازار