مغازه‌ای در بازار سیگار بازار تهران
رنج قیمت: ارزان

تا به حال از خود سوال کرده‌اید که بورس فروش انواع سیگار در بازار تهران کجاست؟ در بازار تهران همه نوع کالایی یافت می‌شود. سیگار و توتون و تنباکو، ویپ و پاد و پیپ نیز یکی از کالاهای پرفروش در بازار تهران است که بورسی را به خود اختصاص داده‌است.

بازار سیگار بازار کجاست؟

بورس دخانیات محدوده‌ای است در مرز جنوبی بازار و ضلع شمالی بازار مولوی. ضلع جنوبی این محدوده از چهارراه مولوی آغاز شده و در خیابان مولوی به سمت میدان محمدیه تا کوچه حاج‌ابوالفتح یکم ادامه می‌یابد؛ ضلع غربی آن کوچه حاج‌ابوالفتح یکم است؛ ضلع شمالیِ بازار سیگار، کوچه احمدی است که از همان کوچه حاج‌ابوالفتح یکم آغاز شده و تا چهارراه مولوی ادامه می‌یابد و ابتدای بازار حضرتی در آن قرار می‌گیرد. این محدوده بورس اصلی فروش دخانیات در بازار تهران است.

برچسب‌ها: بازار، بازار سیگار بازار تهران، بازار مولوی، بازارچه احمدی بازار، کوچه احمدی بازار