مردم در حال تردد در کوچه ارامنه در مقابل پاساژ رضا
رنج قیمت: مناسب

بازار رضای قدیم یکی از مراکز فروش پوشاک است که در آن تولیدی‌های داخلی پوشاک را به صورت عمده می‌فروشند. این پاساژ در کوچه ارامنه قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار رضای قدیم بازار، کوچه ارامنه بازار