مردم در حال تردد در کوچه ارامنه در مقابل پاساژ رضا

بازار رضای قدیم یکی از مراکز فروش پوشاک است که در آن تولیدی‌های داخلی پوشاک را به صورت عمده می‌فروشند. این پاساژ در کوچه ارامنه قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار رضای قدیم بازار، کوچه ارامنه بازار