بازار خیاط های بازار
رنج قیمت: مناسب

بازار خیاط‌ها از راسته‌های مهم بازار تهران است که بازار کفاش‌ها را به بازار امیر متصل می‌کند. بازار خیاط‌ها مرکز فروش پارچه است و همچنین در این راسته مهم می‌توانید از اصناف پوشاک نیز خرید کنید.

برچسب‌ها: بازار، بازار خیاط های بازار