چند مرد در حال خرید در جلوخان مسجد امام
رنج قیمت: مناسب

دو مرکز اصلی ساخت و فروش انگشتر و سنگ قیمتی در بازار تهران فعال است که هر دو در کنار مسجد امام قرار دارد؛ جلوخان شمالی و جلوخان غربی مسجد. جلوخان شمالی در خیابان ۱۵ خرداد روبروی خیابان ناصرخسرو قرار دارد و جلوخان غربی از اوایل بازار بزازها شروع می‌شود. این دو راسته مرکز اصلی فروش انواع انگشتر و سنگ قیمتی در بازار تهران هستند.

برچسب‌ها: بازار، بازار ۱۵ خرداد بازار، بازار انگشتر بازار، بازار بزازهای بازار