مردی در مغازه خود نشسته و مرد دیگری در مغازه‌ای ایستاده
رنج قیمت: مناسب

بازارچه کتاب یکی از مراکز خرید در کوچه حاج‌نایبِ خیابان ناصرخسرو است. در این پاساژ ناشران کتب مذهبی فعالیت دارند و کتب مذهبی به فروش می‌فروشند.

برچسب‌ها: بازار ناصرخسرو، بازارچه کتاب مذهبی ناصرخسرو