مردی در حال مکالمه با موبایل در حیاط سوم بازارچه امیرکبیر بازار
رنج قیمت: مناسب

بازارچه امیرکبیر در حیاط سوم سرای امیر (امیرکبیر) بازار قرار دارد. مغازه‌های این پاساژ همه تعطیل هستند یا به عنوان انباری از آنها استفاده می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازارچه امیرکبیر بازار، سرای امیرکبیر