مردی در حال مکالمه با موبایل در حیاط سوم بازارچه امیرکبیر بازار

بازارچه امیرکبیر در حیاط سوم سرای امیر (امیرکبیر) بازار قرار دارد. مغازه‌های این پاساژ همه تعطیل هستند یا به عنوان انباری از آنها استفاده می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازارچه امیرکبیر بازار، سرای امیرکبیر