مردم در حال تردد و خرید در چهارراه مولوی مقابل ورودی بازارچه احمدی بازار

بازارچه احمدی یکی از مراکز پخش عمده سیگار، توتون قلیان، ویپ و پاد در بازار تهران است. این بازارچه که در نزدیکی خیابان مولوی قرار دارد یکی از مراکز خرید اینگونه کالا در بازار سیگار و دخانیات بازار تهران است.

برچسب‌ها: بازار، بازار مولوی، بازارچه احمدی بازار، کوچه احمدی بازار