fallback picture

پاساژ یکتا یکی از مراکز فروش پوشاک در بازار تهران است. برای تهیه انواع پوشاک با قیمت مناسب می‌توانید از طریق لوکیشن زیر به پاساژ یکتادسترسی داشته باشید.

پاساژ یکتای بازار کجاست؟

خیابان پانزده خرداد، بازار، جنوب چهارسوق بزرگ، بازار مسگرها

دسترسی به پاساژ با مترو

ایستگاه مولوی خط ۷ مترو و ایستگاه های ۱۵ خرداد و خیام خط ۱ مترو، هرسه کمتر ۱۵ دقیقه پیاده‌روی با پاساژ یکتا فاصله دارند.

برچسب‌ها: بازار، بازار مسگرها، پاساژ یکتای بازار