fallback picture
رنج قیمت: مناسب

پاساژ کامیاب یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ واقع در بازار آهنگران است. پاساژ کامیاب به فروش انواع لباس اختصاص دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار آهنگران بازار، پاساژ کامیاب بازار