چند نفر در حال ورود به پاساژ نگین شوش
رنج قیمت: مناسب

پاساژ نگین شوش یکی از مراکز خرید لوازم آشپزخانه در بازار لوازم خانگی شوش است. این پاساژ در نیمه‌های خیابان صابونیان، بورس اصلی بلور و چینی بازار شوش قرار دارد. همگی اندک مغازه‌های پاساژ نگین شوش فروشنده لوازم آشپزخانه، ظروف چینی و بلور هستند.

برچسب‌ها: پاساژ نگین شوش