fallback picture
رنج قیمت: مناسب

پاساژ نشاط قدیم یکی از مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی در خیابان ناصرخسرو است. این پاساژ از قدیمی‌ترین مراکز فروش اینگونه لوازم است.

برچسب‌ها: بازار ناصرخسرو، پاساژ نشاط قدیم ناصرخسرو