fallback picture
رنج قیمت: مناسب

خیابان ناصرخسرو یکی از بورس‌های خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی در تهران است. فروشگاه‌های زیادی در این خیابان در زمینه فروش اینگونه محصولات فعالیت دارند. پاساژ اخوت یکی از این مراکز است.

برچسب‌ها: بازار ناصرخسرو، پاساژ میثاق ناصرخسرو