fallback picture
رنج قیمت: مناسب

پاساژ محمدزاده یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار امیر بازار تهران واقع شده. این پاساژ بورس پارچه است.

برچسب‌ها: بازار، بازار عباس‌آباد، پاساژ محمدزاده بازار