fallback picture
رنج قیمت: مناسب

خیابان ناصرخسرو بزرگترین مرکز فروش تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی است. پاساژ مجید یکی از مراکز فروش مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی در این خیابان قدیمی است.

برچسب‌ها: بازار ناصرخسرو، پاساژ مجید ناصرخسرو