fallback picture
رنج قیمت: مناسب

پاساژ مارال در کوچه شجاعی بازار حسن‌آباد قرار دارد. این کوچه در خیابان امام‌خمینی چسبیده به میدان حسن‌آباد است و بورس تخصصی فروش لوازم و ابزار پارکینگ و ترافیک است.

برچسب‌ها: بازار حسن‌آباد، پاساژ مارال حسن‌آباد