fallback picture
رنج قیمت: مناسب

اگر برای تهیه لباس با قیمت مناسب قصد دارید به بازار بزرگ تهران بروید؛ پاساژ علی گوله یکی از مکان‌هایی است که می‌توانید برای تهیه لباس به فروشگاه‌های آن مراجعه کنید.

پاساژ علی گوله بازار کجاست؟

چهارراه مولوی، بازار حضرتی، بازار نجارها

دسترسی به پاساژ علی گوله با مترو

ایستگاه مولوی خط ۷ مترو، حدود ۵ دقیقه پیاده‌روی با پاساژ علی گوله فاصله دارد.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ علی گوله بازار