پاساژ طاهری انبار نفت
رنج قیمت: مناسب

پاساژ طاهری یکی از پاساژهای خیابان انبار نفت است. خیابان انبار نفت یکی از بورس‌های بازار گمرک است. از این پاساژ می‌توانید انواع موادغذایی و انواع مواد شوینده و بهداشتی را به صورت عمده بخرید. ساعت کاری پاساژ طاهری از ۹ تا ۱۸ است. روزهای تعطیل این پاساژ بسته است.

برچسب‌ها: بازار گمرک، پاساژ طاهری انبار نفت، خیابان انبار نفت