fallback picture
رنج قیمت: مناسب

بازار پامنار یکی از مراکز فروش ورق فلزی در تهران است. پاساژ زندیه یکی از مراکز خرید ورق فلزی در این بازار است.

برچسب‌ها: بازار پامنار، پاساژ زندیه بازار