fallback picture
رنج قیمت: مناسب

پاساژ بهشتی یکی از مراکز فروش انواع لوازم الکتریکی در خیابان ناصرخسرو است. خیابان ناصرخسرو به عنوان یکی از بورس‌های فروش لوازم الکتریکی در تهران شناخته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار ناصرخسرو، پاساژ بهشتی ناصرخسرو