fallback picture
رنج قیمت: مناسب

اگر برای خرید هرگونه ابزار به بازار تهران مراجعه کرده‌اید بهتر است بدانید که پاساژ بزرگ خیام واقع در خیابان خیام از بزرگترین مراکز فروش انواع ابزارآلات در بازار تهران است. در این پاساژ انواع ابزار تولید شرکت‌های خارجی و داخلی به فروش می‌رسد.

پاساژ بزرگ خیام کجاست؟

خیابان خیام شمالی، بعد از خیابان صوراسرافیل، پاساژ خیام

نزدیک‌ترین ایستگاه مترو به پاساژ بزرگ خیام کدام ایستگاه است؟

پاساژ خیام در نزدیکی ایستگاه متروی امام خط ۱ و خط ۲ قرار دارد.

برچسب‌ها: پاساژ بزرگ خیام