تصویر اجناس دستفروش فروشنده لیف
رنج قیمت: مناسب

سرای یزدی‌ها واقع در بازار چهل‌تن از جمله‌ی سراهای قدیمی بازار تهران است که امروزه بیشتر فضای آن انبار شده است. در ابتدای این سرا اصناف فروشنده لیف، کیف و جوراب فعالیت دارند.