چند نفر در حال تردد در کوچه همایون خیابان ۱۵ خرداد از مقابل سرای محمدیه بازار

سرای محمدیه یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در ابتدای کوچه همایون خیابان ۱۵ خرداد قرار دارد. در سرای محمدیه نایلون و طلق فروخته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار ۱۵ خرداد بازار، سرای محمدیه پامنار