مردم در حال تردد در خیابان ۱۵ خرداد از مقابل سرای مجدیه بازار
رنج قیمت: مناسب

سرای مجدیه یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در خیابان ۱۵ خرداد قرار دارد. سرای مجدیه یکی از مراکز فروش طلق، نایلون و چسب در بازار تهران است.

برچسب‌ها: بازار، بازار ۱۵ خرداد بازار، سرای مجدیه بازار