مردم در حال تردد در کوچه همایون بازار از مقابل سرای صفاری بازار
رنج قیمت: مناسب

سرای صفاری یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این سرا در ابتدای کوچه همایون خیابان ۱۵ خرداد قرار دارد. در سرای صفاری نایلون و طلق فروخته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، بازار ۱۵ خرداد بازار، سرای صفاری بازار