fallback picture
رنج قیمت: مناسب

سرای جابری واقع در بازار امیر یکی از مراکز فروش انواع پارچه در بازار تهران است. برای تهیه پارچه خارجی و ایرانی با قیمت مناسب، سرای جابری یکی از مراکزی است که به فروش انواع پارچه به صورت عمده و جزئی اختصاص دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار امیر بازار، سرای جابری بازار