مردم در حال خرید و عبور در تقاطع بازار حضرتی با بازار کوچه احمدی بازار
رنج قیمت: ارزان

کوچه احمدی در جنوبی‌ترین بخش بازار تهران قرار دارد. خیابانی شرقی‌غربی که از کوچه نبوی در غرب آغاز شده و تا بعد از بازار حضرتی تا چهارراه مولوی امتداد می‌یابد. این کوچه قدیمی بورس سه نوع کالا است؛ شرق آن مرکز و بورس سیگار و انواع دخانیات ارزان و مواد غذایی ایرانی، و غرب آن بورس پارچه. انواع سیگار، ویپ، پاد، پیپ، انواع توتون و مواد غذایی را می‌توانید از مغازه‌داران و دستفروشان قسمت شرقی کوچه احمدی تهیه کنید؛ همچنین می‌توانید انواع پارچه تریکو اعم از پنبه یکرو، دورس و… را از قسمت غربی کوچه احمدی خریداری کنید.

برچسب‌ها: بازار، بازار مولوی، کوچه احمدی بازار