مردم در حال تردد در بازار نوروزخان بازار
رنج قیمت: مناسب

بازار نوروزخان از تقاطع پله نوروزخان با کوچه معظم‌الدوله آغاز می‌شود و در مسیر خود در تقاطع با بازار بین‌الحرمین به بازار مسجدجامع تغیر نام می‌دهد. بازار نوروزخان از قدیمی‌ترین بخش‌های بازار تهران است. بورس قهوه و شکلات، کادویی، تم تولد و لوازم جشن و همچنین محصولات عطاری در این مسیر قرار دارد.

برچسب‌ها: بازار، بازار نوروزخان بازار