fallback picture
رنج قیمت: مناسب

پاساژ حامدِ خیابان قزوین یکی از مراکز خرید پیچ و مهره و اتصالات صنعتی به صورت عمده و خرده در تهران است. این پاساژ در خیابان قزوین یکی از مراکز اصلی خرید پیچ و مهره و اتصالات قرار دارد. انواع پیچ و مهره‌های صنعتی مصرفی صنایع نفت و گاز، صنایع ساختمانی، ماشین سازی و صنایع سنگین را می‌توانید از فروشگاه‌های پاساژ حامد خیابان قزوین تهیه کنید.

ساعت کار پاساژ حامد

ساعت کاری پاساژ از ۹ الی ۱۹ است. روزهای تعطیل فروشگاه‌های پاساژ حامد بسته هستند.

برچسب‌ها: بازار خیابان قزوین، پاساژ حامد خیابان قزوین