لوئیجی پِشه

لوئیجی پِشه یک افسر نظامی از اهالی ناپل ایتالیا بود که در دوره ناصرالدین شاه به ایران سفر کرد و در تهران درگذشت و در گورستان دولاب به خاک سپرده شد (۱۸۲۷-۱۸۶۴).

تعداد مقاله مرتبط: 2

تعداد عکس: 4