ابراهیم‌خان عکاس‌باشی

میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی ملقب به «مصور رحمانی»، عکاس‌باشی مخصوص مظفرالدین‌شاه و اولین فیلم‌بردار ایرانی بود (مرداد ۱۲۵۳– درگذشته ۱۹ اسفند ۱۲۹۴).