دیمیتری ارماکوف

دیمیتری ایوانویچ ارماکوف عکاس گرجستانی (۱۸۴۶-۱۹۱۶).