آرنولد هیم

آرنولد هیم زمین‌شناس سوئیسی (۱۲۶۰–۱۳۴۴).