آنه‌ماری شوارتسنباخ

آنه ماری شوارتسنباخ نویسنده، عکاس، روزنامه‌نگار و جهانگرد سوییسی (۱۹۰۸-۱۹۴۲).

تعداد مقاله مرتبط: 2

تعداد عکس: 5