علی‌خان والی

علی‌خان والی عکاس و از دولتمردان دوره قاجاریه بود. در سال ۱۲۲۴ خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش وزیرمختار در سن‌پترزبورگ روسیه بود؛ ازین رو علی‌خان در جوانی به همراه پدر در روسیه زندگی می‌کرد. او در روسیه به تحصیل زبان فرانسه، تاریخ، جغرافیا و هندسه پرداخت و درکنارش عکاسی نیز آموخت. پس از بازگشت به ایران، علی‌خان حاکم چند شهر از جمله مراغه، تبریز، اردبیل، ارومیه، مهاباد و... شد. او در کنار حکمرانی عکاسی نیز ‌می‌کرد و از مردم، بناها و آثار تاریخی زیادی در ایران عکاسی کرد. او در محله ییلاقی جعفرآباد شمیران، در زمین‌هایی که بعدها به تپه علی‌خان معروف شد، باغ و بناهایی ساخت که نام آن را رشک بهشت (قسمتی از کاخ سعدآباد فعلی) گذاشت. علی‌خان در سال ۱۲۷۹ خورشیدی در تهران درگذشت.

تعداد مقاله مرتبط: 2

تعداد عکس: 7